Početak rada ekspoziture u Lazarevcu

U toku jula 2013. godine počinje sa radom ekspozitura IT Inženjeringa u Lazarevcu. Adresa: Branislava Nušića 15, Lazarevac