Preuzmi PDF

REFERENC LISTA NAJZNAČAJNIJIH REALIZOVANIH POSLOVA U RUDARSTVU

POZ. KUPAC PREDMET GODINA LINK
1. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Tamnava zapadno polje”
Projektovanje, isporuka opreme i puštanje u rad upravljačkog sistema za pogon trake bandvagena BRs1600(17,5+32,5)x15 2002.
2. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Rekonstrukcija regulisanog elektromotornog pogona kablovskog bubnja za rotorne bagere 2002.
3. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Projektovanje i izrada elektronskog sklopa za zadavanje i prikaz parametara na bagerima u upravljačkom  sistemu ASEA DS8 2002.
4. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Projektovanje i izrada upravljačkih modula za PLC ASEA DS8 2002.
5. EPS, RB “KOLUBARA”
Lazarevac
Servis elektronskih modula (ABB, ASEA, SIEMENS, ILR) 2003.
6. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Projektovanje i izrada opreme za rekonstrukciju upravljačkog sistema bagera C-700S 2003.
7. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Tamnava istočno polje”
Projektovanje, izrada i isporuka pogonskog bloka i upravljačkog sistema za pogon kablovskog bubnja na rotornim bagerima (8 kompleta) 2003.
8. EPS, RB “KOLUBARA”
Lazarevac
Projektovanje, izrada i isporuka opreme za regulisani pogon pumpi (2x200kW) za toplifikaciju Lazarevca 2004.
9. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Tamnava zapadno polje”
Projektovanje, izrada i isporuka pogonskog bloka i upravljačkog sistema za pogon kablovskog bubnja na bandvagenu BRs1400.37/50.1 2004.
10. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Isporuka rezervnih delova za upravljačku opremu i regulisane elektromotorne  pogone – ABB (godišnje potrebe) 2004. IT Inženjering Beograd - ref10
11. EPS, RB “KOLUBARA”
Lazarevac
Projektovanje, izrada i isporuka programabilnog simulatora/trenažera za upravljačku opremu SIMATIC S7-300 2005.
12. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Tamnava zapadno polje”
Projektovanje, integracija i isporuka upravljačke opreme SIMATIC S7-400 za rotorni bager SRs2000 2005.
13. ”EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari”, Republika Srpska, BiH Revitalizacija i modernizacija kompletne elektroopreme BTO sistema (C700S, ARs1400, BRs1400) 2005.
14. ”EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari”, Republika Srpska, BiH Revitalizacija i modernizacija kompletne elektroopreme Pogona separacije uglja (drobilica, lančasti transporter) 2005.
15. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Tamnava zapadno polje”
Projektovanje, izrada i isporuka upravljačko regulacione opreme za pogon transporta bagera SRs2000 – G2 2006.
16. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Projektovanje, izrada i isporuka upravljačko regulacione opreme za pogon transporta bagera SRs1300 – G8 2006.
17. ”EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari”, Republika Srpska, BiH Projektovanje, izrada i isporuka kompletne elektroopreme, puštanje u rad za bager dreglajn EŠ5/45 2006.
18. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Tamnava zapadno polje”
Projekat elektroopreme mobilne raspodelne stanice MRS1800 Isporuka opreme za upravljanje 2007.
19. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Projektovanje, izrada i isporuka upravljačko regulacione opreme za automatski rad bagera SchRs630 – G7 2007.
20. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Projektovanje, izrada i isporuka upravljačko regulacione opreme za rotacije bagera SRs1300 – G8 2007.
21. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Projekat rekonstrukcije elektroopreme bagera EŠ 6/45 2007.
22. EPS, RTE “KOSTOLAC”
PK “Ćirikovac”, Kostolac
Servisiranje regulisanog pogona kružnog kretanja na bageru SchRs470, Bager-4 2007.
23. ABB, Beograd Detaljni inženjering za Bandvagen-Odlagač ARs/BRs1600 2008.
24. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka, montaža, ugradnja upravljačke opreme i puštnje u rad za mobilnu raspodelnu stanicu MRS1800/1 2008.
25. ABB, Beograd Izrada projektne dokumentacije za zamenu pogona radnog točka frekventno regulisanim pogonom na rotornom bageru SchRs630 – G1 i G4
Krajnji korisnik: PK „Tamnava Zapadno polje“
2008.
26. ABB, Beograd Izrada projektne dokumentacije za zamenu pogona radnog točka frekventno regulisanim pogonom na rotornom bageru SchRs630 – G2
Krajnji korisnik: PK „Tamnava Istočno polje“
2008.
27. ABB, Beograd Izrada projektne dokumentacije za zamenu pogona radnog točka frekventno regulisanim pogonom na rotornom bageru SchRs630 – G7
Krajnji korisnik: PK „Polje D“
2008.
28. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka, kompletiranje mrežne opreme i puštanje u rad sistema S7-400 za odlagač A2RsB-8500.60.1 2008.
29. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Integracija i isporuka upravljačke opreme za tračni odlagač A2RsB-8500.60.1 2008.
30. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Polje B”, Baroševac
Servisiranje modula PLC kontrolera ILR LPA 512 2008.
31. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Elektroprojekat tračnog transportera SU2000 sa primenjenom frekventnom regulaciojom
Krajnji korisnik: PK „Tamnava Južno polje“
2009.
32. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Izrada projektne dokumentacije za zamenu sistema upravljanja rotornog bagera SRs1300 +VR – G8
Krajnji korisnik: PK „Polje D“
2009.
33. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Servisiranje upravljačke opreme rotornog bagera C700S
Krajnji korisnik: PK „Polje B“
2009.
34. „KOLUBARA METAL“, Vreoci Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad upravljačke opreme pogonske stanice SU-5
Krajnji korisnik: PK „Tamnava Istočno Polje“
2009.
35. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Izrada i isporuka upravljačke opreme za rotorni bager SRs1300+VR – G8
Krajnji korisnik: PK „Polje D“
2009.
36. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Izrada razvodnih ormana za rotorni bager SchRs1760 – G9
Krajnji korisnik: PK „Polje D“
2009.
37. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Isporuka opreme za regulisani pogon radnog točka za rotorne bagere SchRs630- G1 i G4 (ABB ACS800 multidrive, 2 kpl x 2x630kW)
Krajnji korisnik: PK „Tamnava zapadno polje“
2010.
38. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Ispitivanje elektroopreme rotornog bagera SRs1550 – G9 po dokumentaciji TKF – Nemačka 2010.
39. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Izrada nadzornog, upravljačkog i mrežnog softvera za rotorni bager SRs1300+VR – G8
Krajnji korisnik: PK „Polje D“
2010.
40. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Izrada elektroprojekta zamene pogona radnog točka bagera SchRs350-G4 frekventno regulisanim pogonom
Krajnji korisnik: PK „Polje B“
2010.
41. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad upravljačkog sistema rotornog bagera SRs1300+VR – G8
Krajnji korisnik: PK „Polje D“
2010.
42. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Izrada projektne dokumentacije za zamenu sistema upravljanja odlagača A2Rs-B8500.60.1 – O1
Krajnji korisnik: PK „Tamnava zapadno polje“
2010.
43. „KOLUBARA METAL“, Vreoci Isporuka upravljačke opreme, nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad za mobilnu raspodelnu stanicu MRS-1800/2 (S7-300, ACS800 2x132kW)
Krajnji korisnik: PK „Tamnava istočno polje“
2011.
44. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Isporuka opreme, nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad, izrada dokumentacije izvedenog stanja novog regulisanog pogona radnog točka rotornog bagera SchRs350-G4 (Danfoss FC302, 315kW)
Krajnji korisnik: PK „Polje B“
2011.
45. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad, izrada dokumentacije izvedenog stanja novog regulisanog pogona radnog točka rotornog bagera SchRs630-G1(ABB ACS800 multidrive 2x630kW)
Krajnji korisnik: PK „Tamnava zapadno polje“
2011.
46. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad, izrada dokumentacije izvedenog stanja novog regulisanog pogona radnog točka rotornog bagera O&K SchRs630-G4 (ABB ACS800 multidrive 2x630kW)
Krajnji korisnik: PK „Tamnava zapadno polje“
2011.
47. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Isporuka opreme, nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad, izrada dokumentacije izvedenog stanja novog upravljačkog sistema odlagača TAKRAF A2Rs-B8500.60.1 – O1 (Siemens S7-400)
Krajnji korisnik: PK „Tamnava zapadno polje“
2011.
48. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Izrada glavnog projekta modernizacije tračnog odlagača KRUPP ARs1600/(37+60)x18 – O5 2012.
49. „KOLUBARA METAL“, Vreoci Ispitivanje i puštanje u rad, izrada dokumentacije izvedenog stanja za mobilnu raspodelnu stanicu MRS-1800/3
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2012.
50. „SIEMENS“ BEOGRAD Projektovanje, isporuka opreme, softver i puštanje u rad rashladnih jedinica na reduktorima tipa FLENDER B3FE 19 na pogonskim stanicama CDS 1,2,3,4 i 5 (FAM)
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2012.
51. „SIEMENS“ BEOGRAD Projektovanje, isporuka opreme, softver i puštanje u rad rashladnih jedinica na reduktorima tipa FLENDER B3FE 19 na pogonskim stanicama MSD-1 i MSD-2 (TAKRAF)
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2012.
52. „SIEMENS“ BEOGRAD Isporuka elektroopreme, montaža, puštanje u rad i i projekat izvedenog stanja za odlagač KRUPP ARs1600/(37+60)x18-O5
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2012.
53. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Isporuka elektroopreme, ugradnja i  puštanje u rad za pogon radnog točka na bageru SchRs630-G7
Krajnji korisnik: PK „Polje D“
2012.
54. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Isporuka elektroopreme, montaža, puštanje u rad za bager dreglajn EŠ6/45 2012.
55. „KOLUBARA METAL“, Vreoci Izrada glavnog elektroprojekta sistema tračnih transportera
B-1600 za PK „Polje E”
2012.
56. „SIEMENS“ BEOGRAD Detaljni inženjering elektroopreme za rotorni bager  kapaciteta 4800m3/h – ThyssenKrupp SchRs740/6×25 (BWE4800)
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2013.
57. „SIEMENS“ BEOGRAD Integracija upravljačke i NN opreme za rotorni bager ThyssenKrupp SchRs740/6×25 (BWE4800)
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2013.
58. „KOLUBARA METAL“, Vreoci Projektovanje, isporuka i puštanje u rad  upravljačke opreme za pogonsku stanicu SU-6
Krajnji korisnik: PK „Tamnava istočno polje“
2013.
59. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Izvođački projekat, isporuka elektroopreme, puštanje u rad za tračni odlagač  KRUPP ARs1800/14+33+60×20 – Odlagač 6 2013.
60. „SIEMENS“ BEOGRAD Učešće u detaljnom inženjeringu elektroopreme za rotorni bager BWE 6600m3/h – ThyssenKrupp SchRs1400L/3×28
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2014.
61. „SIEMENS“ BEOGRAD Ispitivanje i puštanje u rad elektroopreme za rotorni bager  kapaciteta 4800m3/h, SchRs740/6×25 – G5 – ThyssenKrupp
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2014.
62. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Isporuka rezervnih delova za upravljačku opremu i regulisane elektromotorne  pogone (ABB, SIEMENS), godišnje potrebe 2014. IT Inženjering Beograd - ref62
63. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Rotornog bagera SchRs1600 – G3 2015.
64. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Mobilne raspodelne stanice3x1MW, B=1600 – MSD1, TAKRAF 2015.
65. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Mobilne raspodelne stanice 3x1MW, B=1600 – MSD2, TAKRAF 2015.
66. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 2x1MW, B=2000 – CDS1 – E1, FAM 2015.
67. „SIEMENS“ BEOGRAD Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Rotornog bagera SchRs630 – G1, O&K
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2015.
68. „SIEMENS“ BEOGRAD Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Rotornog bagera SchRs630 – G4, O&K
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2015.
69. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U2 2015.
70. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad bagera dreglajna EŠ6/45 – EŠ1 2016.
71. “KRONOSPAN” LAPOVO Puštanje u rad dva regulisana pogona sa DC regulatorima DCS500 ABB na liniji za proizvodnju panel ploča 2016.
72. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U6 2016.
73. „SIEMENS“ BEOGRAD Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad bagera Vedričara ERs1000/20
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2016.
74. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U3 2016.
75. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad bagera dreglajna EŠ6/45 – EŠ3 2016.
76. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Polje C”
Učešće u izradi korisničkog softvera za rotorni bager SchRs1400/3×28 – BWE6600 2016.
77. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Detaljni Inženjering i isporuka upravljačke opreme za rotorni bager SRs2000.32/5.0 + VR90+/-10 – G2, TAKRAF 2016.
78. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Polje C”
Integracija opreme za pogonske stanice B2000 2017. IT Inženjering Beograd - ref78
79. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U1 2017.
80. MINISTARSTVO ODBRANE,
Vojnomedicinska akademija Beograd
Zamena frekventnog regulatora i popravka automatike za odsisnu klima komoru Klinike za hematologiju u objektu VMA 2017.
81. MINISTARSTVO ODBRANE,
Vojnomedicinska akademija Beograd
Zamena frekventnog regulatora i popravka automatike za klima komoru S-11 Klinike za urgentnu i internu medicinu 2017.
82. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Zamena sistema upravljanja rotornog bagera SRs2000 – Glodar 2 2017.
83. GOŠA FOM,
SMEDEREVSKA PALANKA
Elektroinstalacioni radovi na kompletiranju panela, ormana i kabine za
“Poluportalni kran 46 + 10t”
2017.
84. GOŠA FOM,
SMEDEREVSKA PALANKA
Montaža elektro opreme u razvodne ormane i kompletiranje elektrokabine za “Vagon za utovar uglja MUZ 32.3, tip Z 21323” 2018.