Dana 29. 06. 2017. godine u RB „KOLUBARA“ na PK „Tamnava Zapadno Polje“ je puštena u probni rad rekonstruisana pogonska stanica B=1600 – U1 snage 4x400kW koja je bila potopljena u majskim poplavama 2014. godine.

„IT INŽENJERING“ Beograd je u konzorcijumu sa preduzećem „MONTPROJEKT“ Beograd realizovao kompletan posao rekonstrukcije elektroopreme.