Kompanija SIEMENS Beograd, Divizija digitalna fabrika, procesna industrija i pogoni (DF PD) je proglasila  IT INŽENJERING Beograd za “Partnera godine sa najvećim ostvarenim rastom u 2017. godini” na redovnom godišnem sastanku partnera te divizije održanom 22. decembra 2017. godine u Beogradu.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici više od 15 partnera divizije DF PD.

IT INŽENJERING Beograd je ostvario  najveći rast prometa sa Simensom i u procentualnom (90%) i u apsolutnom iznosu.