Preuzmi PDF

REFERENC LISTA NAJZNAČAJNIJIH REALIZOVANIH POSLOVA

POZ. KUPAC PREDMET GODINA LINK
1. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Tamnava zapadno polje”
Projektovanje, isporuka opreme i puštanje u rad upravljačkog sistema za pogon trake bandvagena BRs1600(17,5+32,5)x15 2002.
2. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Rekonstrukcija regulisanog elektromotornog pogona kablovskog bubnja za rotorne bagere 2002.
3. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Projektovanje i izrada elektronskog sklopa za zadavanje i prikaz parametara na bagerima u upravljačkom  sistemu ASEA DS8 2002.
4. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Projektovanje i izrada upravljačkih modula za PLC ASEA DS8 2002.
5. EPS, RB “KOLUBARA”
Lazarevac
Servis elektronskih modula (ABB, ASEA, SIEMENS, ILR) 2003.
6. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Projektovanje i izrada opreme za rekonstrukciju upravljačkog sistema bagera C-700S 2003.
7. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Tamnava istočno polje”
Projektovanje, izrada i isporuka pogonskog bloka i upravljačkog sistema za pogon kablovskog bubnja na rotornim bagerima (8 kompleta) 2003.
8. EPS, RB “KOLUBARA”
Lazarevac
Projektovanje, izrada i isporuka opreme za regulisani pogon pumpi (2x200kW) za toplifikaciju Lazarevca 2004.
9. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Tamnava zapadno polje”
Projektovanje, izrada i isporuka pogonskog bloka i upravljačkog sistema za pogon kablovskog bubnja na bandvagenu BRs1400.37/50.1 2004.
10. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Isporuka rezervnih delova za upravljačku opremu i regulisane elektromotorne  pogone – ABB (godišnje potrebe) 2004.
11. EPS, RB “KOLUBARA”
Lazarevac
Projektovanje, izrada i isporuka programabilnog simulatora/trenažera za upravljačku opremu SIMATIC S7-300 2005.
12. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Tamnava zapadno polje”
Projektovanje, integracija i isporuka upravljačke opreme SIMATIC S7-400 za rotorni bager SRs2000 2005.
13. ”EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari”, Republika Srpska, BiH Revitalizacija i modernizacija kompletne elektroopreme BTO sistema (C700S, ARs1400, BRs1400) 2005.
14. ”EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari”, Republika Srpska, BiH Revitalizacija i modernizacija kompletne elektroopreme Pogona separacije uglja (drobilica, lančasti transporter) 2005.
15. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Tamnava zapadno polje”
Projektovanje, izrada i isporuka upravljačko regulacione opreme za pogon transporta bagera SRs2000 – G2 2006.
16. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Projektovanje, izrada i isporuka upravljačko regulacione opreme za pogon transporta bagera SRs1300 – G8 2006.
17. ”EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari”, Republika Srpska, BiH Projektovanje, izrada i isporuka kompletne elektroopreme, puštanje u rad za bager dreglajn EŠ5/45 2006.
18. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Tamnava zapadno polje”
Projekat elektroopreme mobilne raspodelne stanice MRS1800 Isporuka opreme za upravljanje 2007.
19. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Projektovanje, izrada i isporuka upravljačko regulacione opreme za automatski rad bagera SchRs630 – G7 2007.
20. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Projektovanje, izrada i isporuka upravljačko regulacione opreme za rotacije bagera SRs1300 – G8 2007.
21. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Projekat rekonstrukcije elektroopreme bagera EŠ 6/45 2007.
22. EPS, RTE “KOSTOLAC”
PK “Ćirikovac”, Kostolac
Servisiranje regulisanog pogona kružnog kretanja na bageru SchRs470, Bager-4 2007.
23. ABB, Beograd Detaljni inženjering za Bandvagen-Odlagač ARs/BRs1600 2008.
24. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka, montaža, ugradnja upravljačke opreme i puštnje u rad za mobilnu raspodelnu stanicu MRS1800/1 2008.
25. ABB, Beograd Izrada projektne dokumentacije za zamenu pogona radnog točka frekventno regulisanim pogonom na rotornom bageru SchRs630 – G1 i G4
Krajnji korisnik: PK „Tamnava Zapadno polje“
2008.
26. ABB, Beograd Izrada projektne dokumentacije za zamenu pogona radnog točka frekventno regulisanim pogonom na rotornom bageru SchRs630 – G2
Krajnji korisnik: PK „Tamnava Istočno polje“
2008.
27. ABB, Beograd Izrada projektne dokumentacije za zamenu pogona radnog točka frekventno regulisanim pogonom na rotornom bageru SchRs630 – G7
Krajnji korisnik: PK „Polje D“
2008.
28. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka, kompletiranje mrežne opreme i puštanje u rad sistema S7-400 za odlagač A2RsB-8500.60.1 2008.
29. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Integracija i isporuka upravljačke opreme za tračni odlagač A2RsB-8500.60.1 2008.
30. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Polje B”, Baroševac
Servisiranje modula PLC kontrolera ILR LPA 512 2008.
31. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Elektroprojekat tračnog transportera SU2000 sa primenjenom frekventnom regulaciojom
Krajnji korisnik: PK „Tamnava Južno polje“
2009.
32. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Izrada projektne dokumentacije za zamenu sistema upravljanja rotornog bagera SRs1300 +VR – G8
Krajnji korisnik: PK „Polje D“
2009.
33. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Servisiranje upravljačke opreme rotornog bagera C700S
Krajnji korisnik: PK „Polje B“
2009.
34. „KOLUBARA METAL“, Vreoci Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad upravljačke opreme pogonske stanice SU-5
Krajnji korisnik: PK „Tamnava Istočno Polje“
2009.
35. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Izrada i isporuka upravljačke opreme za rotorni bager SRs1300+VR – G8
Krajnji korisnik: PK „Polje D“
2009.
36. EPS, RB “KOLUBARA”
PK “Polje D”, Baroševac
Izrada razvodnih ormana za rotorni bager SchRs1760 – G9
Krajnji korisnik: PK „Polje D“
2009.
37. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Isporuka opreme za regulisani pogon radnog točka za rotorne bagere SchRs630- G1 i G4 (ABB ACS800 multidrive, 2 kpl x 2x630kW)
Krajnji korisnik: PK „Tamnava zapadno polje“
2010.
38. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Ispitivanje elektroopreme rotornog bagera SRs1550 – G9 po dokumentaciji TKF – Nemačka 2010.
39. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Izrada nadzornog, upravljačkog i mrežnog softvera za rotorni bager SRs1300+VR – G8
Krajnji korisnik: PK „Polje D“
2010.
40. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Izrada elektroprojekta zamene pogona radnog točka bagera SchRs350-G4 frekventno regulisanim pogonom
Krajnji korisnik: PK „Polje B“
2010.
41. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad upravljačkog sistema rotornog bagera SRs1300+VR – G8
Krajnji korisnik: PK „Polje D“
2010.
42. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Izrada projektne dokumentacije za zamenu sistema upravljanja odlagača A2Rs-B8500.60.1 – O1
Krajnji korisnik: PK „Tamnava zapadno polje“
2010.
43. „KOLUBARA METAL“, Vreoci Isporuka upravljačke opreme, nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad za mobilnu raspodelnu stanicu MRS-1800/2 (S7-300, ACS800 2x132kW)
Krajnji korisnik: PK „Tamnava istočno polje“
2011.
44. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Isporuka opreme, nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad, izrada dokumentacije izvedenog stanja novog regulisanog pogona radnog točka rotornog bagera SchRs350-G4 (Danfoss FC302, 315kW)
Krajnji korisnik: PK „Polje B“
2011.
45. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad, izrada dokumentacije izvedenog stanja novog regulisanog pogona radnog točka rotornog bagera SchRs630-G1(ABB ACS800 multidrive 2x630kW)
Krajnji korisnik: PK „Tamnava zapadno polje“
2011.
46. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad, izrada dokumentacije izvedenog stanja novog regulisanog pogona radnog točka rotornog bagera O&K SchRs630-G4 (ABB ACS800 multidrive 2x630kW)
Krajnji korisnik: PK „Tamnava zapadno polje“
2011.
47. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Isporuka opreme, nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad, izrada dokumentacije izvedenog stanja novog upravljačkog sistema odlagača TAKRAF A2Rs-B8500.60.1 – O1 (Siemens S7-400)
Krajnji korisnik: PK „Tamnava zapadno polje“
2011.
48. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Izrada glavnog projekta modernizacije tračnog odlagača KRUPP ARs1600/(37+60)x18 – O5 2012.
49. „KOLUBARA METAL“, Vreoci Ispitivanje i puštanje u rad, izrada dokumentacije izvedenog stanja za mobilnu raspodelnu stanicu MRS-1800/3
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2012.
50. „SIEMENS“ BEOGRAD Projektovanje, isporuka opreme, softver i puštanje u rad rashladnih jedinica na reduktorima tipa FLENDER B3FE 19 na pogonskim stanicama CDS 1,2,3,4 i 5 (FAM)
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2012.
51. „SIEMENS“ BEOGRAD Projektovanje, isporuka opreme, softver i puštanje u rad rashladnih jedinica na reduktorima tipa FLENDER B3FE 19 na pogonskim stanicama MSD-1 i MSD-2 (TAKRAF)
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2012.
52. „SIEMENS“ BEOGRAD Isporuka elektroopreme, montaža, puštanje u rad i i projekat izvedenog stanja za odlagač KRUPP ARs1600/(37+60)x18-O5
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2012.
53. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Isporuka elektroopreme, ugradnja i  puštanje u rad za pogon radnog točka na bageru SchRs630-G7
Krajnji korisnik: PK „Polje D“
2012.
54. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Isporuka elektroopreme, montaža, puštanje u rad za bager dreglajn EŠ6/45 2012.
55. „KOLUBARA METAL“, Vreoci Izrada glavnog elektroprojekta sistema tračnih transportera
B-1600 za PK „Polje E”
2012.
56. „SIEMENS“ BEOGRAD Detaljni inženjering elektroopreme za rotorni bager  kapaciteta 4800m3/h – ThyssenKrupp SchRs740/6×25 (BWE4800)
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2013.
57. „SIEMENS“ BEOGRAD Integracija upravljačke i NN opreme za rotorni bager ThyssenKrupp SchRs740/6×25 (BWE4800)
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2013.
58. „KOLUBARA METAL“, Vreoci Projektovanje, isporuka i puštanje u rad  upravljačke opreme za pogonsku stanicu SU-6
Krajnji korisnik: PK „Tamnava istočno polje“
2013.
59. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Izvođački projekat, isporuka elektroopreme, puštanje u rad za tračni odlagač  KRUPP ARs1800/14+33+60×20 – Odlagač 6 2013.
60. „SIEMENS“ BEOGRAD Učešće u detaljnom inženjeringu elektroopreme za rotorni bager BWE 6600m3/h – ThyssenKrupp SchRs1400L/3×28
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2014.
61. „SIEMENS“ BEOGRAD Ispitivanje i puštanje u rad elektroopreme za rotorni bager  kapaciteta 4800m3/h, SchRs740/6×25 – G5 – ThyssenKrupp
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2014.
62. EPS, RB “KOLUBARA”,
“Površinski kopovi” Baroševac
Isporuka rezervnih delova za upravljačku opremu i regulisane elektromotorne  pogone (ABB, SIEMENS), godišnje potrebe 2014.
63. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Rotornog bagera SchRs1600 – G3 2015.
64. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Mobilne raspodelne stanice3x1MW, B=1600 – MSD1, TAKRAF 2015.
65. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Mobilne raspodelne stanice 3x1MW, B=1600 – MSD2, TAKRAF 2015.
66. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 2x1MW, B=2000 – CDS1 – E1, FAM 2015.
67. „SIEMENS“ BEOGRAD Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Rotornog bagera SchRs630 – G1, O&K
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2015.
68. „SIEMENS“ BEOGRAD Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Rotornog bagera SchRs630 – G4, O&K
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2015.
69. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U2 2015.
70. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad bagera dreglajna EŠ6/45 – EŠ1 2016.
71. “KRONOSPAN” LAPOVO Puštanje u rad dva regulisana pogona sa DC regulatorima DCS500 ABB na liniji za proizvodnju panel ploča 2016.
72. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U6 2016.
73. „SIEMENS“ BEOGRAD Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad bagera Vedričara ERs1000/20
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2016.
74. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U3 2016.
75. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad bagera dreglajna EŠ6/45 – EŠ3 2016.
76. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Polje C”
Učešće u izradi korisničkog softvera za rotorni bager SchRs1400/3×28 – BWE6600 2016.
77. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Detaljni Inženjering i isporuka upravljačke opreme za rotorni bager SRs2000.32/5.0 + VR90+/-10 – G2, TAKRAF 2016.
78. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Polje C”
Integracija opreme za pogonske stanice B2000 2017.
79. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U1 2017.
80. MINISTARSTVO ODBRANE,
Vojnomedicinska akademija Beograd
Zamena frekventnog regulatora i popravka automatike za odsisnu klima komoru Klinike za hematologiju u objektu VMA 2017.
81. MINISTARSTVO ODBRANE,
Vojnomedicinska akademija Beograd
Zamena frekventnog regulatora i popravka automatike za klima komoru S-11 Klinike za urgentnu i internu medicinu 2017.
82. EPS, RB “KOLUBARA”,
PK “Tamnava zapadno polje”
Zamena sistema upravljanja rotornog bagera SRs2000 – Glodar 2 2017.
83. GOŠA FOM,
SMEDEREVSKA PALANKA
Elektroinstalacioni radovi na kompletiranju panela, ormana i kabine za
“Poluportalni kran 46 + 10t”
2017.
84. GOŠA FOM,
SMEDEREVSKA PALANKA
Montaža elektro opreme u razvodne ormane i kompletiranje elektrokabine za “Vagon za utovar uglja MUZ 32.3, tip Z 21323” 2018.
85. COM-4T
BEOGRAD
Projektovanje i izrada sistema za napajanje i upravljanje sistemom za klimatizaciju i ventilaciju Data Centra 2018.
86. JP EPS,
Ogranak RB “KOLUBARA”
Godišnji ugovor za servis i popravku frekventnih regulatora i softstartera 2018.
87. „El Automatika“
Beograd
Integracija elektroopreme za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda A.D. „Neoplanta Industrija mesa“ Novi Sad” 2018.
88. JP EPS,
Ogranak RB “KOLUBARA”
Isporuka elektronskih sklopova, oprema za frekventnu regulaciju, moduli i ostali elementi upravljačkih sistema 2018.
89. “Ogranak ABB Automation” Gmbh
Beograd
Montaža, ispitivanje i korekcije PLC softvera na mašinama TZP za Projekat unapređenja kvaliteta uglja – CQMS – paket C1
Krajnji korisnik: EPS, Ogranak RB „KOLUBARA“
2018.
90. „FEROMASTER“
Derventa, BiH
Provera ispravnosti i puštanje u rad postojećeg upravljačkog sistema SIMATIC S7-300 na liniji za izradu nosača za oluke 2018.
91. “MINISTARSTVO ODBRANE”
VMA Beograd
Zamena elektromotora i ugradnja regulatora brzine na postrojenju za snabdevanje vodom sistema hlađenja objekta VMA
2018.
92. JP EPS,
Ogranak RB “KOLUBARA”
Isporuka godišnjih potreba rezervnih delova i elektronskih sklopova za frekventne regulatore i PLC sisteme 2018.
93. JP EPS,
Ogranak RB “KOLUBARA”
Izrada softvera, ispitivanje i puštanje u rad
Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – V2
2019.
94. JP EPS,
Ogranak RB “KOLUBARA”
Godišnji ugovor za isporuku frekventnih pretvarača i delova za frekventne pretvarače 2019.
95. „UNIVERZUM“ CIGLANA
Aranđelovac
Projektovanje, izrada elektroopreme, softver i puštanje u rad linije za automatski transport sirove, suve i pečene robe, u ciglani u Inđiji
2019.
96. „SIEMENS“
BEOGRAD
Projektovanje i isporuka opreme za „Dispečerski centar ugljenih sistema na PK „Tamnava zapadno polje“
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“
2019.
97. „ENERGOTEHNIKA JUŽNA BAČKA“,
Novi Sad
Integracija elektroopreme za niskonaponske ormane raspodelne stanice Krajnji korisnik: EPS, Ogranak „TE-KO Kostolac“
2019.
98. JP EPS,
Ogranak RB “KOLUBARA”
Isporuke elektrodelova za postrojenje za pripremu uglja
2019.
99. JP EPS,
Ogranak RB “KOLUBARA”
Isporuka PLC opreme
2019.
100. JP EPS,
Ogranak RB “KOLUBARA”
Izrada softvera, ispitivanje i puštanje u rad pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – SU7
2019.
101. JP EPS,
Ogranak RB “KOLUBARA”
Godišnji ugovor za servis i popravku frekventnih regulatora i softstartera
2019.
102. JP EPS,
Ogranak RB “KOLUBARA”
Izrada softvera, ispitivanje i puštanje u rad bagera dreglajna EŠ6/45 – EŠ4
2020.