Dana 15. 07. 2015. godine u RB “KOLUBARA” na PK “Tamnava Zapadno Polje” je puštena u probni rad rekonstruisana pogonska stanica   FAM – CDS1   snage 2x1MW koja je bila potopljena u majskim poplavama 2014. godine.

“IT INŽENJERING” Beograd je u konzorcijumu sa preduzećima “ENERGOTEHNIKA JUŽNA BAČKA” Novi Sad i “ELEKTROMONTAŽA” Kraljevo realizovao  kompletan posao rekonstrukcije elektroopreme . Mašina je bila spremna za rad 10. 07. 2015 godine, ali je zbog tehnološlih razloga puštena u probni rad pod opterećenjem tek 15. 07. 2015. godine.