Dana 13. 07. 2015. godine u RB “KOLUBARA” na PK “Tamnava Zapadno Polje” je puštena u probni rad rekonstruisana pogonska stanica sa pokretnim mostom Takraf – MSD2 snage 3x1MW koja je bila potopljena u majskim poplavama 2014. godine.

“IT INŽENJERING” Beograd je u konzorcijumu sa preduzećima “ENERGOTEHNIKA JUŽNA BAČKA” Novi Sad i “ELEKTROMONTAŽA” Kraljevo realizovao  kompletan posao rekonstrukcije elektroopreme . Mašina je bila spremna za rad 24. 06. 2015 godine, ali je zbog tehnološlih razloga puštena u probni rad pod opterećenjem tek 13. 07. 2015. godine.