Dana 18. 12. 2019. godine u JP EPS, Ogranak RB „KOLUBARA“ na PK „Polje G“ je puštena u probni rad rekonstruisana pogonska stanica B=1600 – SU7 snage 4x400kW.